1. Wij zetten ons in voor de bescherming van de privacy van de gebruikers van onze applicaties; in dit beleid leggen wij uit hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan.
2. Wij kunnen de volgende soorten persoonlijke informatie verzamelen, opslaan en gebruiken.
* Informatie over uw apparaat en over uw bezoeken aan en het gebruik van deze toepassing (met inbegrip van uw IP-adres, geografische locatie, type browser en versie, besturingssysteem, verwijzingsbron, duur van het bezoek en navigatiepaden);
* Informatie die u ons verstrekt bij de registratie;
* Uw e-mail en naam wanneer u uw profiel aanmaakt;
* Informatie die u verstrekt bij het invullen van het profiel van uw hond op onze applicatie;
* De informatie in of met betrekking tot alle communicatie die u ons toestuurt of via onze applicatie verstuurt (met inbegrip van de communicatie-inhoud en metagegevens in verband met de communicatie);
* Alle andere persoonlijke informatie die u ons toestuurt.
3. Gebruik van dogo’s door minderjarigen
U moet 18 jaar oud zijn, of de leeftijd van meerderjarigheid in uw provincie, gebied of land, om u aan te melden als geregistreerde gebruiker van de Producten. Personen onder de leeftijd van 18 jaar, of de toepasselijke leeftijd van meerderjarigheid, mogen de Producten alleen gebruiken met de betrokkenheid en toestemming van een ouder of wettelijke voogd, onder het account van die persoon en anderszins onderworpen aan deze Voorwaarden.
4. Voordat u ons de persoonlijke informatie van een andere persoon bekendmaakt, moet u de toestemming van die persoon verkrijgen voor zowel de bekendmaking als de verwerking van die persoonlijke informatie in overeenstemming met dit beleid.
5.Wij kunnen uw persoonlijke informatie gebruiken om:
* Personaliseer onze platforms voor u;
* Stuur u e-mailberichten die u specifiek heeft aangevraagd;
* Stuur u onze e-mailnieuwsbrief, indien u hierom hebt verzocht (u kunt ons op elk moment op de hoogte brengen als u de nieuwsbrief niet langer nodig heeft);
* Stuur u marketingcommunicatie met betrekking tot ons bedrijf (of de bedrijven van zorgvuldig geselecteerde derden) waarvan wij denken dat deze voor u interessant kan zijn, per post of, indien u hier specifiek mee heeft ingestemd, per e-mail of soortgelijke technologie (u kunt ons te allen tijde informeren als u geen marketingcommunicatie meer nodig heeft);
* Derden voorzien van statistische informatie over onze gebruikers (maar die derden zullen niet in staat zijn om een individuele gebruiker te identificeren aan de hand van die informatie);
* Behandel vragen en klachten die door of over u zijn ingediend met betrekking tot onze toepassing;
* Houd onze applicatie veilig en voorkom fraude;
6. Wij zullen, zonder uw uitdrukkelijke toestemming, uw persoonlijke gegevens niet aan derden verstrekken ten behoeve van hun direct marketing of die van derden.
7. Persoonlijke informatie die wij verwerken voor welk doel of doeleinden dan ook, wordt niet langer bewaard dan voor dat doel of voor die doeleinden noodzakelijk is.
8. Geüploade media:
* U bent de eigenaar van de inhoud en heeft toestemming van alle partijen die erin voorkomen.
* Video examens worden opgeslagen op onze servers zodat u ze later in de geschiedenis kunt bekijken. Wij delen geen video-examens voor marketingdoeleinden of met derden of met andere gebruikers.
* Wij hebben het recht om media die u uploadt te delen voor uitdagingen voor onze reclame-, marketingdoeleinden.
* Op uw verzoek zullen wij altijd de door u aangeleverde content verwijderen of bewerken.
9. Wij bewaren documenten (ook elektronische documenten) met persoonlijke gegevens:
* Voor zover wij daartoe wettelijk verplicht zijn;
* Als wij van mening zijn dat de documenten relevant kunnen zijn voor lopende of toekomstige juridische procedures; en
* Om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen (met inbegrip van het verstrekken van informatie aan anderen met het oog op het voorkomen van fraude en het verminderen van het kredietrisico).
10. Wij zullen redelijke technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen nemen om verlies, misbruik of wijziging van uw persoonlijke gegevens te voorkomen.
11. Wij slaan alle persoonlijke informatie die u ons verstrekt op onze beveiligde (wachtwoord en firewall-beschermde) servers op.
12. U erkent dat de overdracht van informatie via het internet inherent onveilig is, en wij kunnen de veiligheid van gegevens die via het internet worden verzonden niet garanderen.
13. U bent verantwoordelijk voor het geheimhouden van het wachtwoord dat u gebruikt om toegang te krijgen tot onze applicatie; wij zullen u niet om uw wachtwoord vragen (behalve wanneer u inlogt op onze applicatie).
14. U kunt ons opdracht geven om al uw persoonlijke gegevens die wij over u hebben te corrigeren, op te vragen of te verwijderen door contact met ons op te nemen via e-mail of berichtensysteem in de applicatie.
15. Onze applicatie bevat hyperlinks naar, en gegevens van websites van derden en wij hebben geen controle over en zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid en de praktijken van derden.
16. Wij kunnen dit beleid van tijd tot tijd bijwerken door het publiceren van een nieuwe versie op onze applicatie en wij zullen u op de hoogte stellen van wijzigingen in dit beleid.
17. Deze applicatie is eigendom van en wordt beheerd door Dogo App UG. Meer informatie over het bedrijf:
* Onze hoofdvestiging is Markgrafenstrasse 12-14, 10963, Berlin, Germany
* Functionaris voor gegevensbescherming: Tadas Žiemys, tadas@localhost